ZÁMEK ORLÍK NAD VLTAVOU
Zámek OrlíkHrad a později zámek Orlík se po dlouhá staletí tyčil na vysokém skalnatém ostrohu vysoko nad ohbím řeky Vltavy, na jejím levém břehu asi 12 km severozápadně od města Milevska. Podle pověsti získal své jméno právě pro svoji polohu vysoko na skále nad hlubokým údolím Vltavy, připomínaje tak orlí hnízdo. Po vzniku Orlické přehrady však bylo údolí pod zámkem zatopeno a hladina vody v nádrži dnes dosahuje těsně pod zámecké zdi.
Zámek tvoří čtyři křídla, která uzavírají dvůr. Obklopen je rozsáhlým anglickým parkem v podobě zhruba ze začátku 19. století. Park je zároveň přírodní galerií dřevěných plastik vytvořených různými autory v nedávné minulosti. Zámek je znám svojí rozsáhlou sbírkou pušek různých významných osobností, čítající přes 300 kusů. Zajímavá je též knihovna s asi 18 tisíci svazky, s nejstaršími kusy z druhé poloviny 18. století. Nedaleko zámku stojí novogotická schwarzenberská hrobka z poloviny 19. století.
K Orlíku je možné se dostat z obce Orlík nad Vltavou nebo z přístaviště lodí u zámku (pravidelná lodní doprava funguje na Orlickém jezeře vždy v letní sezóně; spojuje přehradní hráz, zámek Orlík a hrad Zvíkov).
Zdroj: www.jiznicechy.org


HRAD ZVÍKOV
Hrad Zvíkov Hrad Zvíkov patří k nejvýznamnějším českým gotickým hradům. Pro svou výstavnost a polohu bývá zván králem českých hradů. Tyčí se obklopen ze tří stran vodou na kdysi vysokém skalnatém ostrohu nad soutokem řek Vltavy a Otavy ve výšce 400 m nad mořem asi 15 km severně od města Písku. Hluboké údolí pod hradem však bylo při napouštění Orlické přehrady zatopeno, a tak dnes činí výška hradu nad hladinou jen několik metrů.
Dnes je hrad Zvíkov národní kulturní památkou. Je přístupný z parkoviště u Zvíkovského Podhradí (cestou se nabízí krásný výhled na hrad a na Orlické jezero) nebo z přístaviště lodí (pravidelná lodní doprava funguje na jezeře vždy v letní sezóně; spojuje přehradní hráz, zámek Orlík a hrad Zvíkov).
Ve Zvíkovském Podhradí končí trasa naučné stezky Orlík - Zvíkovské Podhradí.
Zdroj: www.jiznicechy.org


Zámek Blatná
Zámek Blatná Dnešní zámecký soubor Blatná patří nesporně mezi stavebné-historicky nejhodnotnější a architektonicky nejvýznamnější památky svého druhu u nás. Svou dlouhou historií, svébytnou architekturou ve vzácně dochovaném prostředí parků a vodních ploch i současným stavem se řadí ke klenotům mezi hradními komplexy. Vedle Švihova a Červené Lhoty je jedním z nejzachovalejších vodních panských sídel v České republice. Stavebně historický vývoj učinil z tohoto objektu pozoruhodnou ukázku uměleckých slohů minulých staletí, a protože se během svého vývoje nacházel převážně v držení významných šlechtických rodů, byla Blatná místem, kde se rodily a přetvářely dějiny střední Evropy.
Zámecký park s rozlohou 42 ha patří k nejpůvabnějším místům v regionu. Celý park je protkán potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, kteří se zde volně pasou a jsou velmi krotcí stejně jako hejno pávů. Ozdobou parku je mnoho letitých dubů.
Zdroj: www.zamek-blatna.cz


Zámek Březnice
Zámek Březnice Březnický zámek je místem památným, byv svědkem významných událostí českých dějin, stal se místem umožňujícím poznání naší historie, místem odrážejícím kulturní, duchovní a společenskou atmosféru českých zemí od konce 12. století do současnosti. Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v 2. pol. 16. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím Lokšanem z Lokšan, místokancléřem českého krále a římského císaře Ferdinanda I. Historickým skvostem je zámecká knihovna, zvaná Lokšanská, nejstarší zámecký knihovní sál v Čechách dochovaný v původní podobě z roku 1558. V době pobělohorské získal zámek královský prokurátor Přibík Jeníšek z Újezda. Nejvýznamnější architektonickou úpravou zámku tohoto období je raně barokní kaple Panny Marie z let 1625 - 1632, jejímž stavitelem byl slavný italský architekt Carlo Lurago s rokokovými varhany Vojtěcha Schreiera z Kuksu z roku 1796. V letech 1728 - 1872 patřil zámek Krakovským z Kolovrat. Posledními soukromými majiteli byli až do roku 1945 Palffyové z Erdödu. Nahlédnout do historie můžete při vlastní prohlídce zámku. Zámecké interiéry připomínají jednotlivé šlechtické rody (rodové galerie, africký salon) a umělecké slohy (renesanční, barokní, rokokové a empírové sály). Zámecké zbrojnice zahrnují prakticky všechny druhy zbraní, od chladných po palné, od útočných po obranné, z období od 15. do 19. století.
Součástí celého areálu je anglický park o rozloze 20 ha se dvěma rybníky a množstvím vzácných druhů dřevin.
Zdroj: www.zamek-breznice.cz

Výroba venkovní pece

Kurz proběhne 8. až 10. 9. 2017

Misa - masáže ve školách

Akce již proběhla!

Fotogalerie

Fotogalerie